Una de les prioritats del LIPPSO és la d'establir al·liances estratègiques de col·laboració científica amb altres grups de recerca i institucions per tal de formar equips multidisciplinars de recerca enfocats a la resolució de problemes concrets. Actualment el LIPPSO manté les següents colaboracions científiques:

PROJECTE: PÈPTIDS ANTIMICROBIANS (foto).

CIDSAV - Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal
Dr. Emili Montesinos [Universitat de Girona, Espanya]

 

PROJECTE: ANTICANCEROSOS.

Institut Català d'Oncologia. IdIBGi.

Altres colaboracions:

Dr. Pere Clapés. IIQAB - Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona.[CSIC, Espanya]

Dra. Maria Kempe. Department of Organic Chemistry 1 [Lund University, Sweden]

Dr. Knud J. Jensen. Department of Natural Sciences [KVL University, Denmark]

Dr. Miguel Castanho. Departmento de Química e Bioquímica. [Universidade do Lisboa, Portugal]

logo UdG
Adreça · Tel. 972.418.274 · 680.986.215 · lippso@udg.edu