LINIES d'EXPERTESA

Síntesi de pèptids, peptidomimètics i compostos relacionats:
Síntesi en fase sòlida de pèptids i compostos relacionats com: ciclopèptids, lipopèptids, glicopèptids, pèptids biarílics, pèptids heterocíclics...
Síntesi de compostos heterocíclics:
Síntesi de biarils, pirimidines, triazoles, imidazoles
Disseny i Síntesi de compostos bioactius:
Aplicació de la Química Combinatòria al descobriment de compostos bioactius i la seva optimització orientada a obtenir productes més eficaços, selectius i amb un perfil de baixa toxicitat i bona compatibilitat mediambiental
Disseny i síntesi de pèptids per a la seva posterior expressió per mètodes biotecnològics.
hit finding, hit to lead,  lead optimization
Antimicrobians, anticancerosos, anticoagulants, analgèsics i agents neuroprotectors
Productes Naturals
Síntesi i modificació de productes naturals orientat al descobriment de nous productes bioactius o l’aprofitament de recursos naturals
antimicrobians, anticancerosos, gelatines, proteïnes

logo UdG
Adreça · Tel. 972.418.274 · 680.986.215 · lippso@udg.edu