Les línies d'expertessa del LIPPSO son:

 • Síntesi i caracterització de productes orgànics:
  • Extracció, síntesi i purificació de compostos.
  • Elucidació estructural i anàlisi de l'activitat.
 • Biblioteques combinatòries:
  • Disseny i Síntesi de quimiotèques.
  • hit finding & lead optimization .
 • Disseny i Síntesi de compostos bioactius
   
 • Química verda i optimització de processos
  • Anàlisi de viabilitat, disseny i optimitzacióde processos químics.
  • Minimització de subproductes.
 • Modificació de productes naturals
  • Substàncies proteiques (farines, col·làgens, etc.)
  • Tractament en superfície del suro
logo UdG
Adreça · Tel. 972.418.274 · 680.986.215 · lippso@udg.edu